Klára Zahrádková: Kůň a had

Klára Zahrádková: Kůň a had

170,00

Jak vypadá had, když jde po schodech? Nebo když tančí s koněm kankán? Může být had koni (oslím) můstkem? Stačí jim dohromady pět bot? Proč se had nemůže podívat na hodinky? A co se s nimi stane, když se snaží sobě podobat? Kam jdou? V humorné obrazové knížce Kláry Zahrádkové na první pohled neslučitelná dvojice kůň a had ožívá ve všech možných i nemožných polohách, situacích, momentech a variacích. Absurdní hra, zkoumání protipólů, záludnosti a chytáky, lyrika i vtip, něžnost i groteska: autorka v tom nejlepším slova smyslu navrací do hry morgensternovskou absurditu a převádí ji do obrazu srozumitelného dětem i dospělým.

Vydáno spolu s nakladatelstvím Baobab.

Xao & Baobab / 2017 / formát 95 x 95 mm / 268 stran / vazba V4
ISBN: 978-80-906863-3-5

Klára Zahrádková: Kůň a had Image 2 Klára Zahrádková: Kůň a had Image 3 Klára Zahrádková: Kůň a had Image 4